ropa naftowa destylacja frakcyjna

Nowoczesne laboratoria a produkcja paliwa

Nowoczesne rozwiązania widoczne są w bardzo wielu dziedzinach. Zazwyczaj celem wdrażania nowych metod czy wykorzystywania nowoczesnych wynalazków jest nie tylko przyspieszanie produkcji, ale również obniżanie kosztów z tym związanych. Ponadto wiele nowych rozwiązań sprawia, że produkcja czy świadczenie usług zyskuje jeszcze lepszą jakość. Nie inaczej jest, jak mowa o przemyśle rafineryjnym.

Paliwo i jego stosowanie

Paliwo, czyli benzyna i olej napędowy stanowią podstawę transportu i tym samym działania wielu dziedzin gospodarki. Rozwój gospodarki powoduje, że jest coraz większe zapotrzebowanie na paliwo, dlatego też przemysł rafineryjny rozwija się szybko i stosowane są w nim coraz nowocześniejsze rozwiązania. Paliwo bowiem można uzyskać wyłącznie z ropy naftowej, ta zaś jest produktem naturalnym, czyli ciekłą kopaliną. Ropa naftowa zawiera w sobie bardzo wiele różnych pierwiastków i związków chemicznych, z których można uzyskać paliwo. Aby było to możliwe, musi ona być poddana odpowiednim procesom, które pozwalają na szybkie uzyskanie benzyny przy jak najmniejszej stracie cennych składników z ropy naftowej.

Destylacja ropy naftowej to proces, który sprawia że można uzyskać paliwo w pozornie dość prosty sposób. Związki i pierwiastki, z których składa się ropa naftowa mają bowiem różniące się od siebie właściwości. Do takich zalicza się również reakcja na wysokie temperatury. Dlatego proces destylacji polega na poddaniu ropy naftowej działaniu wysokich temperatur, dzięki czemu można uzyskać z niej odpowiednie związki, nazywane frakcjami. Do frakcji, które uzyskuje się w wyniku podgrzewania ropy naftowej zalicza się właśnie benzynę, olej napędowy jak również paliwo lotnicze czy olej opałowy. Różnią się one od siebie nie tylko właściwościami, ale również zastosowaniem. Ponadto to, z jaką łatwością można uzyskać poszczególne związki i w jakiej ilości wpływa również na ich cenę.

Najtańsze pozyskiwanie paliw

Destylacja frakcyjna jest jednym z powszechniej wykorzystywanych sposobów na uzyskiwanie paliw. Stosowana w rafineriach przeprowadzana jest w ta zwanych kolumnach frakcyjnych, zazwyczaj im są większe, tym więcej paliwa można uzyskać jednocześnie. Dzięki jej stosowaniu koszty związane z wytwarzaniem paliwa mogą być niższe, zwłaszcza jeśli technologie wykorzystywane do produkcji są unowocześniane. Obecnie klienci, czyli wszyscy którzy tankują paliwo oczekują nie tylko jak najniższej jego ceny, ale również jak najwyższej jakości. Zwłaszcza jak chodzi o nowe samochody, są one zazwyczaj dość wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia w benzynie.