siatki bezpieczeństwa

Siatki bezpieczeństwa w pracy na wysokości

Ostatnimi czasy praca na wysokości budzi coraz to większe zainteresowanie. Wszystko za sprawą lukratywnych zarobków, jak i ciekawych wyzwań będących częścią obowiązków pracownika wysokościowego.

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracą na wysokości mianuje się wykonywanie jej na co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi bądź ziemi. Dla uściślenia, ustawa definiuje również kilka podpunktów w których to nie zawsze 1 m nad powierzchnią podłoża jest pracą na wysokości. I tak oto:
– w momencie, w którym miejsce osłonięte jest ze wszystkich stron 1,5 metrowymi pełnymi lub też szklanymi ścianami,
– miejsce pracy zabezpieczone jest inną stałą konstrukcją, bądź urządzeniem mającym na celu ochronę pracownika przed upadkiem.

Pomimo iż ustawowo określana jako jedna ze szczególnie niebezpiecznych, to stosowanie się do wszelkich zasad BHP, minimalizuje ryzyko. W tym celu stworzono szkolenia wysokościowe, które to przygotują nas do obsługi środków ochrony indywidualnej, specyfiki pracy danego stanowiska i przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczne zastosowanie w rzeczywistości pracownika wysokościowego.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników wprowadzono szereg regulacji co do środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przedstawimy jedno z tych najczęściej stosowanych z racji ich przydatności.

Są to siatki bezpieczeństwa, będące częścią co raz to popularniejszej ochrony zbiorowej. Siatki bezpieczeństwa dzielą się na kilka typów, ze względów na zastosowanie.

Poziome siatki bezpieczeństwa

Typ S
Zastosowanie zazwyczaj przy szerokich otworach budowanych obiektów, z
minimalną powierzchnią minimalną 35 m2 przy najkrótszym boku dłuższym aniżeli 5 m.
Typ T
Montowana na wspornikach dookoła budynku, również w układzie poziomym.

Siatki w układzie pionowym

Typ V
Zbliżony w konstrukcji mocowań wsporników do typu T, jednakże zabezpiecza równocześnie kilka poziomów stanowisk pracy.
Typ U
Stosowany do zabezpieczenia krawędzi budynku, przymocowany do poziomych słupków.