Rick Simspon

Nie wolno się dać poddać padaczce

Zatrważająco duża grupa ludzi na świecie boryka się z popularną chorobą na tle neurologicznym, jaką jest padaczka. W kontekście Polski jest również najczęściej występującą chorobą neurologiczną, która prowadzi do zaburzeń i dysfunkcji w prawidłowym funkcjonowaniu kory mózgowej człowieka. Padaczka lekooporna jest szczególnie przebrzydłą odmianą tej choroby z prostej przyczyny. Pacjent, który cierpi na ten typ padaczki, nie został w żadnym stopniu wyleczony zastosowanymi lekami farmakologicznymi, których działaniu został niejednokrotnie podany w specjalistycznej placówce leczniczej. Pomimo faktu, że wiele osób, które są obarczone tym rodzajem padaczki popada w depresję i wynikłą z faktu borykania się z tą chorobą bezsilność, dostają wreszcie niespotykaną do tej pory możliwość uporania się z nią. Rick Simpson, który na własnym ciele wypróbował lekarstwo o nazwie RSHO, jest niezbitym dowodem na działanie tego preparatu. Olej, o którym mowa jest ekstraktem specjalnej substancji występującej w konopi, który zażywany przez chorego delikwenta przyczynia się do progresywnego wyzdrowienia tej osoby. Coś co wydawało się niemożliwe jeszcze parę lat temu, stało się namacalnym rozwiązaniem na tę niezwykle trudną do wyeliminowania chorobę. Olej z konopi powoduje stopniowy zanik padaczki, pomimo nieudanych wcześniejszych prób jej leczenia innymi rozmaitymi lekami. Jedynym czynnikiem, który może wciąż stanowić zaporę dla kupujących jest jego cena. Na szczęście popularność tego specyfiku zwiększa się, a wraz ze wzrostem zainteresowania się nim, spada również jego cena.