kursy bhp by praca była bezpieczna

Bezpieczna praca dzięki kursom z zakresu BHP

Kwestią najważniejszą w każdym zakładzie pracy powinno być bezdyskusyjnie bezpieczeństwo. W końcu to pracownik jest najcenniejszym dobrem pracodawcy i oboje powinni dokładać wszelkich możliwych starań, by zminimalizować ryzyko wypadków w pracy. Dobrym sposobem na wdrożenie pracownika w zasady obowiązującego na jego stanowisku pracy są szkolenia bhp.

Nawet pomimo faktu, że zaliczając szkolenia bhp ich uczestnicy często narzekają, że jest to suchy, nudny zabiór reguł i zasad, to nie dociera do nich, że powinni je znać na pamięć, bo to głównie o ich bezpieczeństwo się rozchodzi! Dodatkowo aktualnie mamy możliwość zaliczania kursów bhp online, i nie dotyczy to oczywiście tylko największych miast jak Kraków gdyż takie szkolenia online odbędziemy w każdym miejscu naszego kraju.

Pamiętajmy, że kursy bhp należy organizować co jakiś czas dla wszystkich pracujących z zakładzie pracowników. Przepisy prawa pracy wyszczególniają, jak często powinny się one odbywać. Nie wolno zaniedbywać tego obowiązku, ponieważ jego niedopełnienie może być karane z całą surowością.

Zasady bhp określają nie tylko sposób zachowania się pracownika na stanowisku pracy, ale także konieczność noszenia przez niego specjalnej odzieży, sposób rozpoczynania i zakańczania zmiany, takie zachowanie, by nie szkodzić nim ani sobie, ani innym pracownikom.

Warto pamiętać, że za bezpieczeństwo pracownika odpowiada nie tylko pracodawca, ale także on sam. Nawet najlepsza odzież ochronna i najsurowsze zasady panujące w zakładzie pracy nie pomogą, kiedy pracownik z premedytacją ma za nic zasady bhp. Pamiętać trzeba, że za łamanie zasad bezpieczeństwa pracodawca może ukarać pracownika karą dyscyplinarną.

Reklama: Kursy BHP Kraków – eSTe SECURA